Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Quảng Trạch.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

ke hoach xay dung ngan hang cau hoi thi nh 12-13

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nông Minh Thu
Ngày gửi: 19h:18' 04-10-2012
Dung lượng: 108.0 KB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIA
TRƯỜNG THCS MÔNG ÂN

Số: ...../ KH - THCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mông Ân, ngày 30 tháng 9 năm 2012


KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
NĂM HỌC 2012 - 2013

Thực hiện công văn số 721/CV-PGD&ĐT ngày 12/9/2012 của Phòng GDĐT Bình Gia về việc hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh năm học 2012 - 2013, trường THCS Mông Ân lập kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi như sau:
I. Tình hình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm học 2011-2012.
- Công tác xây dựng kế hoạch: Nhà trường ra quyết định thành lập hội đồng xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi gồm:
+ Ban giám hiệu nhà trường.
+ Tổ trưởng chuyên môn các tổ.
+ Giáo viên bộ môn .
- Kết quả thực hiện:
+ Công tác chỉ đạo, quản lý: Triển khai kế hoạch đến các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn.
+ Tình hình triển khai của các tổ chuyên môn: Tổ trưởng phân công giáo viên đề xuất câu hỏi thi theo từng chương/bài trong chương trình, thống nhất câu hỏi tự luân, trắc nghiệm phù hợp, giáo viên đề xuất câu hỏi thi; tổ chức thẩm định, lựa chọn câu hỏi thi do giáo viên đề xuất, nhập vào ngân hàng đề thi của tổ.
Lãnh đạo trường tập hợp, quản lý ngân hàng câu hỏi thi của các bộ môn.
+ Thống kê kết quả xây dựng ngân hàng câu hỏi thi của đơn vị (Bảng 1):Bảng 1: Bảng thống kê kết quả xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm học 2011 - 2012
Lớp 9
STT
Môn
Số câu hỏi thi được đề xuất
Số câu hỏi thi đã được thẩm định
Số đề thi đã thẩm định
Đã quản lý dạng “cây thư mục”
Đã quản lý bằng phần mềm
Tên phần mềmTN
TL
Tổng cộng
TN
TL
Tổng cộng


Toán
29
27
56
29
27
56
3
x
Vật lý
33
19
52
33
19
52
2
x
Hoá học
25
10
34
25
10
34
2
x
Sinh học
98
71
169
98
71
169
2
x
Ngữ văn
55
33
88
55
33
88
5
x
Lịch sử
9
22
31
9
22
31
2
x
Địa lý
102
42
144
102
42
144
2
x
T.Anh
18
6
24
18
6
24
2
xTổng cộng:
369
230
599
369
230
599
20
x- Các khó khăn, vướng mắc: Nhiều giáo viên khi xây dựng theo cây thư mục còn lúng túng chưa rõ, Phần mềm trí việt bị lỗi. Nên trường xây dựng ngân hàng đề thi theo cây thư mục. chưa quản lý theo phần mềm.
II. Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm học 2012-2013
Mục đích, yêu cầu:
- Mục đích
+ Đánh giá kết quả học tập của học sinh chính xác, khách quan, công bằng, giảm thiểu sai sót trong quá trình làm đề.
+ Nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên và chất lượng đào tạo của Nhà trường.
- Yêu cầu:
+ Câu hỏi thi phải bám chuẩn kiến thức, kỹ năng, đảm bảo tính chính xác, khoa học, khách quan nhằm đánh giá đúng chất lượng thực tế, trình độ kiến thức, năng vận dụng của học sinh; có tỉ lệ trên chuẩn thích hợp để phát hiện và khuyến khích đối tượng học sinh khá, giỏi.
+ Đối với một số môn khoa học xã hội như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD cần ra đề kiểm tra theo hướng phát huy ý thức tự học và sáng tạo của học sinh, hạn chế việc ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, từng bước ra đề “ mở ” đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng khi làm bài.
+ Đối với một số môn như: Toán, Vật lý, Hóa học chú ý phát triển kỹ năng tư duy, lôgic, kỹ năng thực hành, khả năng vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn.
+ Chú trọng xây dựng ma trận đề thi
 
Gửi ý kiến