Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Quảng Trạch.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kiều
Ngày gửi: 10h:10' 08-03-2016
Dung lượng: 548.0 KB
Số lượt tải: 120
Số lượt thích: 0 người
Các quý thjầy cô, các em
học sinh đến với
môn tin học 6
Kiểm tra bài cũ
Hãy chọn các cụm từ thích hợp sau: (bên trái kí tự, bên phải kí tự, kí tự trống, đứng trước) để điền vào chỗ trống trong các ý sau đây để được quy tắc gõ văn bản trong word.
+ Các dấu ngắt câu gồm: (.), (,), (;), (:), (!), (?) phải được đặt sát vào từ ................... nó, tiếp theo là dấu cách nếu vẫn còn nội dung.
+ Các dấu mở ngoặc và các dấu mở nháy: (, [, {, <, ` và " phải được đặt sát vào ............................ đầu tiên của từ tiếp theo.
+ Giữa các từ chỉ dùng một ............................ để phân cách.
+ Các dấu đóng ngoặc và các dấu đóng nháy: ), ], }, >, ` và " phải được đặt sát vào ............................ cuối cùng của từ ngay trước nó.
kí tự trống
bên phải kí tự
bên trái kí tự
đứng trước

tiết 42- Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
1. Xóa và chèn thêm văn bản
a) Xóa
- Để xóa một vài kí tự ta dùng:
+ Phím Backspace
+ Phím Delete
BACKSPACE
DELETE
Vị trí các phím BACKSPACE và DELETE trên bàn phím

tiết 42- Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
1. Xóa và chèn thêm văn bản
a) Xóa
- Để xóa một vài kí tự ta dùng:
+ Phím Backspace
+ Phím Delete
Trời nắng
Dùng phím Backspace
Dùng phím Delete
Trời ắng
Trời nng
->Xóa kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo
->Xóa kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo

tiết 42- Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
1. Xóa và chèn thêm văn bản
a) Xóa
- Để xóa một vài kí tự ta dùng:
+ Phím Backspace
+ Phím Delete
->Xóa kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo
->Xóa kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo
TIN HỌC
Con trỏ
Ví dụ:
I
- Nhấn phím Delete sẽ xoá kí tự trèng
- Nhấn phím Backspace sẽ xoá kí tự N.

tiết 42- Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
1. Xóa và chèn thêm văn bản
a) Xóa
- Để xóa một vài kí tự ta dùng:
+ Phím Backspace
+ Phím Delete
->Xóa kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo
->Xóa kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo
TIN HỌC
Con trỏ
Ví dụ:
I
- Nhấn phím Delete sẽ xoá kí tự H
- Nhấn phím Backspace sẽ xoá kí tự trèng.

tiết 42- Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
1. Xóa và chèn thêm văn bản
a) Xóa
- Để xóa một vài kí tự ta dùng:
+ Phím Backspace
+ Phím Delete
->Xóa kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo
->Xóa kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo
Bài tập: Sử dụng phím Backspace để xóa từ ONE, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu
A. Ngay trước chữ E
B. Ngay trước chữ O
C. Ngay cuối từ ONE
D. Ngay trước chữ N

tiết 42- Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
1. Xóa và chèn thêm văn bản
a) Xóa
b) Chèn
+ Di chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí cần chèn
+ Gõ nội dung
Muốn chèn các từ sau vào vị trí sau đây thì thực hiện như thế nào?
Buổi sớm nắng sáng. nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.
Những cánh buồm
Muốn chèn các từ sau vào vị trí sau đây thì thực hiện như thế nào?
Buổi sớm nắng sáng. nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.
Những cánh buồm

tiết 42- Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
1. Xóa và chèn thêm văn bản
a) Xóa
b) Chèn
2. Chọn phần văn bản
* Nguyên tắc: Khi muốn thực hiện một thao tác (VD như xóa, chuyển vị trí, thay đổi cách trình bày,...) tác động đến một phần văn bản hay đối tượng nào đó thì ta phải chọn phần văn bản.
* Cách thực hiện
B1: Đưa con trỏ chuột đến vị trí bắt đầu
B2: Kéo thả chuột đến vị trí cuối cùng của phần văn bản cần chọn.

tiết 42- Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
1. Xóa và chèn thêm văn bản
a) Xóa
b) Chèn
2. Chọn phần văn bản
Bài tập 1
Thay đổi các phần nội dung, sửa lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp trong văn bản được gọi là các thao tác
A. Sao chép văn bản
C. Dán văn bản
B. Biên tập hay chỉnh sửa văn bản
D. Xóa văn bản

tiết 42- Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
1. Xóa và chèn thêm văn bản
a) Xóa
b) Chèn
2. Chọn phần văn bản
Bài tập 2
Điền các cụm từ: bên trái, bên phải vào chỗ trống (...) để được câu đúng
a. Phím Delete dùng để xóa kí tự ................con trỏ soạn thảo
b. Phím Backspace dùng để xóa kí tự ................con trỏ soạn thảo
bên phải
bên trái

tiết 42- Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
1. Xóa và chèn thêm văn bản
a) Xóa
b) Chèn
2. Chọn phần văn bản
Bài tập 3
Để xóa một phần nội dung của văn bản, em thực hiện thao tác nào dưới đây
A. Đặt con trỏ soạn thảo trước phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete
B. Đặt con trỏ soạn thảo sau phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete
D. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím Delete
C. Chọn phần văn bản cần xóa và nhấn phím CTRL

tiết 42- Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
1. Xóa và chèn thêm văn bản
a) Xóa
b) Chèn
2. Chọn phần văn bản
Bài tập 4
Vô tình em đã xóa một phần nội dung văn bản, em có thể khôi phục lại nội dung đã bị xóa bằng cách nháy nút lệnh Undo
B Sai
A. Đúng

tiết 42- Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
1. Xóa và chèn thêm văn bản
a) Xóa
b) Chèn
2. Chọn phần văn bản
Bài tập 5
Muốn chọn một phần văn bản em phải:
A. Kéo thả chuột từ vị trí bắt đầu đến vị trí cuối phần văn bản cần chọn;
C. Đặt con trỏ soạn vào vị trí đầu phần văn bản cần chọn, nhấn giữ phím Shift, đưa con trỏ đến vị trí cuối và nháy chuột;
D. Tất cả đều đúng
B. Kéo thả chuột từ vị trí cuối đến vị trí bắt đầu phần văn bản cần chọn;
văn bản mhọa

tiết 42- Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
1. Xóa và chèn thêm văn bản
a) Xóa
b) Chèn
2. Chọn phần văn bản
Hướng dẫn về nhà:
- Đọc trước phần 3, 4/79-80
- Câu hỏi và bài tập: 1,3/81 (sgk)
văn bản mhọa
Thank You
 
Gửi ý kiến