Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Quảng Trạch.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Hồ sơ tích hợp liên môn

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Khánh Tẻo (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:53' 07-12-2015
Dung lượng: 11.4 KB
Số lượt tải: 123
Số lượt thích: 0 người
CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP NHIỀU MÔN HỌC
Mục đích của cuộc thi

Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;
Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;
Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học
Đối tượng dự thi
Giáo viên THCS và THPT. mỗi giáo viên có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.
Hồ sơ dự thi


Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên) dự thi (theo mẫu)
Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (theo mẫu);
Hồ sơ dạy học
Hồ sơ dạy học

hồ sơ dạy học đã được thực hiện với học sinh, bao gồm:
giáo án, bài giảng; thiết bị dạy học,
tư liệu dạy học (băng hình, hình ảnh, âm thanh, bản ghi chép, báo chí, sách vở…) đã sử dụng;
Hình ảnh về những hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực hiện trong thực tế;
sản phẩm, kết quả học tập của học sinh... tham gia học bài học này.
Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên
1. Tên hồ sơ dạy học
2. Mục tiêu dạy học
- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong bài học này.
- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.
3. Đối tượng dạy học
Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học.
4. Ý nghĩa của bài học
Mô tả ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.
5. Thiết bị dạy học, học liệu
Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.
Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của bài học.
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.
8. Các sản phẩm của học sinh
Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua bài học./.
Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi

Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông.
Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học.
Bảo đảm tính thực tiễn và tính khả thi: Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.
- Cách tổ chức dạy học: người học huy động được nhiều lĩnh vực kiến thức và kĩ năng khác nhau; thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.
- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hướng tới người học tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh như năng lực vận dụng tổng hợp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề….
- Sử dụng thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.
- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.
THANG ĐIỂM
Mục tiêu dạy học (10 điểm)
Tính liên môn của dự án (25 điểm)
Tính thực tiễn của dự án (15 điểm)
Cách tổ chức dạy học (15 điểm)
Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá (15 điểm)
Thiết bị dạy học- ứng dụng CNTT (10 điểm)
Kết quả dạy học (10 điểm)
CÁCH TIẾN HÀNH
Hình thành ý tưởng về chủ đề dạy học
Chủ đề phải liên quan nhiều môn học
Xây dựng nội dung chủ đề, đặt tên chủ đề
Nằm trong chuẩn KTKN các môn học
Tiến hành dạy học chủ đề
Linh hoạt về thời gian, đối tượng HS
CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN
Mục đích của cuộc thi

Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống;
Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập;
Thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
Đối tượng dự thi:
- Học sinh (hoặc nhóm không quá 3 học sinh) trung học cơ sở và trung học phổ thông
- Mỗi học sinh được tham gia không quá 02 bài dự thi.
Sản phẩm dự thi:
Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách)  dài không quá 3000 từ.
Tiêu chí chấm thi

- Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.
- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống;
- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.
- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.
THANG ĐIỂM
Tính thực tiễn, phổ thông: 20 điểm
Tính rõ ràng, ý nghĩa: 20 điểm
Vận dụng kiến thức liên môn: 60 điểm
CÁCH TIẾN HÀNH
Hình thành ý tưởng về tình huống
phải xuất phát từ thực tiễn
Đưa ra cách giải quyết tình huống
Phải vận dụng kiến thức nhiều môn học; Nằm trong chuẩn KTKN các môn học
Viết bài dự thi
Tham khảo, xin ý kiến giáo viên các môn học liên quan
Tham khảo các bài dự thi
- Cấp thành phố: Dangky.hanoiedu.vn
- Cấp quốc gia: giaoducphothong.edu.vn
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓