Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Quảng Trạch.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tiết 10. NL: Giới thiệu về dịch giọng. TĐN: Giọng pha trưởng - TĐN số 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Danh Danh
Ngày gửi: 16h:02' 31-03-2012
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người
THCS Quảng Kim
Giáo viên: Ngyễn Thị Danh
1
Chào mừng quý thầy cô giáo
Về dự giờ môn Âm nhạc lớp 9
THCS Quảng Kim
Giáo viên: Ngyễn Thị Danh
2
-- Nhạc lí
- Giới thiệu về dịch giọng: - Khái niệm
-- Tập đọc nhạc
-- Giọng Pha trưởng
--Công thức cấu tạo
-- Khái niệm
-- TĐN số 3 - Lá xanh
-- Tác giả
-- Tìm hiểu đoạn nhạc
Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
Tập đọc nhạc:
Giọng Pha trưởng - TĐN số 3
SƠ ĐỒ TƯ DUY Tiết 10 Âm nhạc 9
HDVN
TRÒ CHƠI
THCS Quảng Kim
Giáo viên: Ngyễn Thị Danh
3
I. Nhạc lí
1. Khái niệm
dịch giọng
Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng - TĐN số 3
Tiết 10
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười
Ví dụ
THCS Quảng Kim
Giáo viên: Ngyễn Thị Danh
4
I. Nhạc lí
1. Khái niệm
dịch giọng
2. BT dịch giọng
Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng - TĐN số 3
Tiết 10
THCS Quảng Kim
Giáo viên: Ngyễn Thị Danh
5
I. Nhạc lí
1. Khái niệm
dịch giọng
2. BT dịch giọng
II. Tập đọc nhạc
1. Giọng Pha trưởng
Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng - TĐN số 3
Tiết 10
Dựa vào những yếu tố nào để xác định
giọng điệu của 1 bản nhạc?
a. Khái niệm
THCS Quảng Kim
Giáo viên: Ngyễn Thị Danh
6
I. Nhạc lí
1. Khái niệm
dịch giọng
2. BT dịch giọng
II. Tập đọc nhạc
1. Giọng Pha trưởng
b. Công thức
cấu tạo
Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng - TĐN số 3
Tiết 10
Từ công thức cấu tạo trên hãy định nghĩa giọng Pha trưởng?
a. Khái niệm
THCS Quảng Kim
Giáo viên: Ngyễn Thị Danh
7
I. Nhạc lí
1. Khái niệm
dịch giọng
2. BT dịch giọng
II. Tập đọc nhạc
1. Giọng Pha trưởng
c. So sánh F & C
Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng - TĐN số 3
Tiết 10
b. Công thức
cấu tạo
a. Khái niệm
THCS Quảng Kim
Giáo viên: Ngyễn Thị Danh
8
I. Nhạc lí
1. Khái niệm
dịch giọng
2. BT dịch giọng
II. Tập đọc nhạc
1. Giọng Pha trưởng
2. TĐN số 3
a. Tác giả
Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng - TĐN số 3
Tiết 10
NS Hoàng Việt
c. So sánh F & C
b. Công thức
cấu tạo
a. Khái niệm
THCS Quảng Kim
Giáo viên: Ngyễn Thị Danh
9
I. Nhạc lí
1. Khái niệm
dịch giọng
2. BT dịch giọng
II. Tập đọc nhạc
1. Giọng Pha trưởng
2. TĐN số 3
a. Tác giả
b. Tìm hiểu
đoạn nhạc
Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng - TĐN số 3
Tiết 10
c. So sánh F & C
b. Công thức
cấu tạo
a. Khái niệm
THCS Quảng Kim
Giáo viên: Ngyễn Thị Danh
10
I. Nhạc lí
1. Khái niệm
dịch giọng
2. BT dịch giọng
II. Tập đọc nhạc
1. Giọng Pha trưởng
2. TĐN số 3
a. Tác giả
Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng - TĐN số 3
Tiết 10
ĐIỆP KHÚC KHÔNG LỜI
Luật chơi
Cô giáo trao cho 4 bạn đầu tiên của 4 tổ 3 nốt nhạc đầu
của 1 câu bất kì trong bài TĐN số 3
Trò chơi âm nhạc
Yêu cầu các bạn đó nói thầm với bạn tiếp theo của tổ
mình 3 nốt đó. Tiếp tục như vậy cho đến bạn cuối cùng
Bạn cuối cùng có nhiệm vụ xác định đó là câu nào trong
bài TĐN & đọc lại toàn bộ câu nhạc đó
Tổ nào trả lời đúng & đọc nhạc chính xác sẽ thắng cuộc
b. Tìm hiểu
đoạn nhạc
c. So sánh F & C
b. Công thức
cấu tạo
a. Khái niệm
THCS Quảng Kim
Giáo viên: Ngyễn Thị Danh
11
I. Nhạc lí
1. Khái niệm
dịch giọng
2. BT dịch giọng
II. Tập đọc nhạc
1. Giọng Pha trưởng
2. TĐN số 3
a. Tác giả
Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng - TĐN số 3
Tiết 10
Bài tập: Hãy dịch câu 1 của bài TĐN số 3
sang giọng Son trưởng
Giọng Son trưởng
b. Tìm hiểu
đoạn nhạc
c. So sánh F & C
b. Công thức
cấu tạo
a. Khái niệm
THCS Quảng Kim
Giáo viên: Ngyễn Thị Danh
12
I. Nhạc lí
1. Khái niệm
dịch giọng
2. BT dịch giọng
II. Tập đọc nhạc
1. Giọng Pha trưởng
2. TĐN số 3
a. Tác giả
Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng - TĐN số 3
Tiết 10
Nghe toàn bộ bài hát Lá xanh
b. Tìm hiểu
đoạn nhạc
c. So sánh F & C
b. Công thức
cấu tạo
a. Khái niệm
THCS Quảng Kim
Giáo viên: Ngyễn Thị Danh
13
I. Nhạc lí
1. Khái niệm
dịch giọng
2. BT dịch giọng
II. Tập đọc nhạc
1. Giọng Pha trưởng
2. TĐN số 3
a. Tác giả
Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng - TĐN số 3
Tiết 10
b. Tìm hiểu
đoạn nhạc
c. So sánh F & C
b. Công thức
cấu tạo
a. Khái niệm
THCS Quảng Kim
Giáo viên: Ngyễn Thị Danh
14
Nhạc lí
Khái niệm dịch giọng
Tập đọc nhạc
Giọng Pha trưởng
Công thức cấu tạo
Khái niệm
TĐN số 3 - Lá xanh
Tác giả
Tìm hiểu đoạn nhạc
Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
Tập đọc nhạc:
Giọng Pha trưởng - TĐN số 3
Tiết học đến đây kết thúc
Cảm ơn quý thầy cô đãdự giờ lớp
 
Gửi ý kiến