Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Quảng Trạch.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tiết 10. NL: Giới thiệu về dịch giọng. TĐN: Giọng pha trưởng - TĐN số 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hiền (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:10' 27-01-2016
Dung lượng: 896.5 KB
Số lượt tải: 343
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên thực hiện: TRÇn thÞ hiÒn
Trường: THCS Qu¶ng Liªn
Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ lớp 9C
Nh?c l: GI?I THI?U V? D?CH GI?NG
T?p d?c nh?c: GI?NG PHA TRU?NG -TDN S? 3
Tiết :10
Em hảy thể hiện bài hát Nối vòng tay lớn?
Ti?t 10:
Nh?c l: GI?I THI?U V? D?CH GI?NG
T?p d?c nh?c: GI?NG PHA TRU?NG-TDN S? 3
Nội dung 1: Nhạc lý: Giới thiệu về dịch giọng
Khái niệm
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười cầu vòng thêm lung linh bao
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười cầu vòng thêm lung linh bao
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười cầu vòng thêm lung linh bao
Ví dụ
Nội dung 1: Nhạc lý: Giới thiệu về dịch giọng
1.Khaí ni?m:
-D?ch gi?ng l s? chuy?n d?ch d? cao th?p c?a m?t bi ht cho ph h?p v?i t?m c? gi?ng ngu?i ht.
-Khi d?ch gi?ng, trn b?n nh?c m?i s? cĩ s? thay d?i hố bi?u v cao nhung giai di?u v tính ch?t bi ht khơng thay d?i.
2.Bi t?p: D?ch do?n nh?c sau lờn gi?ng Son tru?ng:
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
Nội dung 1: Nhạc lý: Giới thiệu về dịch giọng
1.Khi ni?m:
-D?ch gi?ng l s? chuy?n d?ch d? cao th?p c?a m?t bi ht cho ph h?p v?i t?m c? gi?ng ngu?i ht.
-Khi d?ch gi?ng, trn b?n nh?c m?i s? cĩ s? thay d?i hố bi?u v n?t nh?c nhung giai di?u v tính ch?t bi ht khơng thay d?i.
2.Bi t?p: D?ch do?n nh?c sau ln gi?ng Son tru?ng:
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
Nội dung 1: Nhạc lý: Giới thiệu về dịch giọng
1.Khi ni?m:
-D?ch gi?ng l s? chuy?n d?ch d? cao th?p c?a m?t bi ht cho ph h?p v?i t?m c? gi?ng ngu?i ht.
-Khi d?ch gi?ng, trn b?n nh?c m?i s? cĩ s? thay d?i hố bi?u v n?t nh?c nhung giai di?u v tính ch?t bi ht khơng thay d?i.
2.Bi t?p: D?ch do?n nh?c sau ln gi?ng Son tru?ng:
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
Nội dung 1: Nhạc lý: Giới thiệu về dịch giọng
1.Khi ni?m:
-D?ch gi?ng l s? chuy?n d?ch d? cao th?p c?a m?t bi ht cho ph h?p v?i t?m c? gi?ng ngu?i ht.
-Khi d?ch gi?ng, trn b?n nh?c m?i s? cĩ s? thay d?i hố bi?u v n?t nh?c nhung giai di?u v tính ch?t bi ht khơng thay d?i.
2.Bi t?p: D?ch do?n nh?c sau ln gi?ng Son tru?ng:
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
Nội dung 1: Nhạc lý: Giới thiệu về dịch giọng
1.Khi ni?m:
-D?ch gi?ng l s? chuy?n d?ch d? cao th?p c?a m?t bi ht cho ph h?p v?i t?m c? gi?ng ngu?i ht.
-Khi d?ch gi?ng, trn b?n nh?c m?i s? cĩ s? thay d?i hố bi?u v n?t nh?c nhung giai di?u v tính ch?t bi ht khơng thay d?i.
2.Bi t?p: D?ch do?n nh?c sau ln gi?ng Son tru?ng:
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
Nội dung 1: Nhạc lý: Giới thiệu về dịch giọng
1.Khi ni?m:
-D?ch gi?ng l s? chuy?n d?ch d? cao th?p c?a m?t bi ht cho ph h?p v?i t?m c? gi?ng ngu?i ht.
-Khi d?ch gi?ng, trn b?n nh?c m?i s? cĩ s? thay d?i hố bi?u v n?t nh?c nhung giai di?u v tính ch?t bi ht khơng thay d?i.
2.Bi t?p: D?ch do?n nh?c sau ln gi?ng Son tru?ng:
Nội dung 2: Tập đọc nhạc:
1.Gi?ng Pha tru?ng (F dur):
Cấu tạo giọng F dur:
-Gi?ng F dur cĩ m ch? l n?t Pha. Trn hĩa bi?u c?a gi?ng pha tru?ng cĩ m?t d?u si ging
2.T?p d?c nh?c: TDN s? 3 - L XANH (trích)
Nhạc và lời:Hoàng Việt
Nhạc sĩ: Hoàng Việt
Tên thật Lê Chí Trực
Ngày sinh 28 tháng 2, 1928 tại Chợ Lớn
Ngày mất 31 tháng 12 1967 tại Cái Bè, Tiền Giang
Nghề nghiệp Nhạc sĩ
Thể loại Nhạc đỏ, giao hưởng
Tác phẩm nổi tiếng
Tình ca, Nhạc rừng, Lên ngàn, Lá xanh
Nhận xét TĐN số 3:
2.T?p d?c nh?c:
Nhạc và lời:Hoàng Việt
TĐN số 3 – LÁ XANH (trích)
Nhịp đi
Kí hiệu: Nốt hoa mĩ (Nốt phụ): dùng để tô điểm trang sức cho giai điệu.
Luy?n d?c cao d?:
Gam Pha tru?ng:
2.T?p d?c nh?c:
Nhạc và lời:Hoàng Việt
TĐN số 3 – LÁ XANH (trích)
Nhịp đi
Củng cố:
Nhạc và lời:Hoàng Việt
TĐN số 3 – LÁ XANH (trích)
Nhịp đi
Slide 17
Bi t?p v? nh:
1-Khi ni?m d?ch gi?ng. Khi dich gi?ng, giai di?u, n?i dung, tính ch?t c?a bi ht cĩ b? thay d?i khơng?

2-D?c nh?c, ht thu?c l?i ca, dnh nh?p TDN s? 3.

3-D?ch l?i bi TDN s? 3 ln gi?ng Son tru?ng.
Bài tập 2: Dịch bài TĐN số 3 lên giọng Son trưởng:
Nhạc và lời:Hoàng Việt
TĐN số 3 – LÁ XANH (trích)
Nhịp đi
Slide 15
 
Gửi ý kiến