0-photo
Họ và tên Phạm Ngọc Tính
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Phú
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Huy Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Văn
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Bùi Đức Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Hợp
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 36 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Thị Bích Ngọc
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Quảng Minh
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 103 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Mỵ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Minh
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Thanh Hoàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Thuận
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đinh Xuân Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Quảng Lộc
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 139 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Tuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenminhtuan122016
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Quảng Hoà
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 35 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trịnh Trung Kiên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Lộc
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 1303 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Lệ Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cảnh Hoá
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Lệ Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cảnh Hoá
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 2627 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Thu Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cảnh Hoá
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 35 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đinh Thị Thảo Liên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Liên
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 1792 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Văn Hưng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Liên
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 3839 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên trần thị nhân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Liên
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 23794 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thế Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cảnh Dương
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Toán học
Điểm số 200 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên TH QH
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Quảng Hợp
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Tin học
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tưởng Sơn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tieuhocquanghop
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Quảng Hợp
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 528 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hắk Lý Quỳ
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Cảnh Dương
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 453 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Thị Hoa Lai
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hungngoclai78
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Phúc
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 52459 (xem chi tiết)