Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Thị Ngoan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Phương
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Phan Thanh Tùng, Nguyễn Kiều Khánh Linh
Đã đưa lên 44 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2323 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5842 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này