Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tưởng Văn Sơn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/TUONGVANSON
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Kim
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Hoàng Thanh Tùng, Admind Thcsqh
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 937 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7585 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này