Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Mai Thị Kim Nhung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Lộc
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Nguyễn Khánh Hiển, Dương Thị Mỹ Hà
Đã đưa lên 40 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 16 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14134 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này