Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Hiền
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hiencanhhoa
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cảnh Hoá
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lịch sử, Âm nhạc
Xác thực bởi Hoàng Quốc Nga, Hoàng Quốc Nga
Đã đưa lên 127 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1105 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 55301 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này