Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kiều
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cảnh Hoá
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Đông, phan thị thanh nga
Đã đưa lên 171 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 24 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 44282 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này