Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Quảng Trạch.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề kiểm Tra 45'

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tưởng Văn Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:30' 22-10-2011
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 205
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Quảng Kim
Họ tên:…………………. Kiểm Tra: 45 phút
Lớp:……. Môn: Tin học.

Đề 1
Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)
Điền đáp án đúng vào bảng sau:
Câu 1: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?
A. Pascal B. thnl C. html D. thml
Câu 2: Mạng LAN được viết tắt của các từ nào?
A. Locel Area Networld B. Local Are Network
C. Local Area Network D. Lacal Area Network
Câu 3: Kể tên một số trình duyệt web?
A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…
B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…
C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,…
D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,...
Câu 4: Cú pháp địa chỉ thư điện tử có dạng:
A. @ B. @
C. @ D. @
Câu 5: Website là gì?
A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập
B. Gồm nhiều trang web. C. http://www.edu.net.vn
D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung
Câu 6:Thư điện tử được lưu trữ tại:
A. Máy tính cá nhân. B. Máy chủ của Yahoo.
C. Máy chủ của Google. D.Máy chủ thư điện tử.
Câu 7: Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì?
A. Máy trạm (client, workstation)
B. Là mô hình khách-chủ (server-client)
C. Máy chủ (server) và Máy trạm (client, workstation)
D. Máy chủ (server)
Câu 8: Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, trước hết phải:
A. Tạo môi trường B.Tạo một tài khoản thư điện tử.
C. Tạo một webside. D.Tạo một trang web
Câu 9: Văn bản chứa liên kết thường có màu gì?
A. Màu tím B. Màu xanh C. Màu đỏ D. Màu vàng
Câu 10: Để lưu một hình ảnh trên trang web ta chọn lệnh nào sau đây?
A. Save Frame As... B. Save Link... C. Save Page As D. Save Image As
Phần 2: Tự luận (5điểm)
Câu 1:(3điểm) Hãy sử dụng các cụm từ: thư điện tử, máy tính, liên kết,Internet,mạng máy tính, cấu hình, từ khoá,để điền vào chỗ trống (…) cho đúng.
Máy tìm kiếm tìm thông tin dựa trên các ………….do người dùng cung cấp để hiển thị danh sách kết quả dưới dạng các……………
Máy chủ thường là ……………….có cấu hình mạnh được cài đặt các ……………..dùng để quản lí và phân bổ tài nguyên trên mạng cho máy trạm.
………………là một ứng dụng của .................. cho phép gửi và nhận thư trên mạng máy tính.
Câu 2:(2 điểm)
a/Internet là gì? Điểm khác biệt của internet so với các mạng máy tính thông thường khác.
b/Em hãy nêu các bước tìm kiếm thông tin trên Web về dụng của tin học trong nhà trư
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Gửi ý kiến