Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Quảng Trạch.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề kiểm tra 45' (đề 2)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tưởng Văn Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:31' 22-10-2011
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Quảng Kim
Họ tên:…………………. Kiểm Tra: 45 phút
Lớp:……. Môn: Tin học.
Đề 2
I– Phần trắc nghiệm (5 điểm)
Điền đáp án đúng vào bảng sau:
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 1: Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?
A. www.vnexpress.net B. tuananh111@gmail.com
C. http://www.mail.google.com C. Tất cả các địa chỉ trên.
Câu 2: Thiết bị nào dưới đây có thể dùng để kết nối Internet:
A. Modem ADSL B. Chuột
C. Máy in D. Tất cả các thiết bị trên
Câu 3: Kể tên một số trình duyệt web?
A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…
B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…
C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,…
D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,...
Câu 4: Máy tìm dùng để làm gì?
Đọc thư điện tử C.Truy cập vào website
Tìm kiếm thông tin trên mạng D.Tất cả đều sai
Câu 5: Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử là:
www.dantri.com C. www.yahoo.com
www.gmail.com D. Câu B, C đúng
Câu 6: Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì?
Có thể dùng chung các thiết bị phần cứng.
Có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu.
Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử.
Tất cả các lợi ích trên.
Câu 7: Phần mềm trình duyệt web dung để làm gì?
Gửi thư điện tử C. Truy cập mạng LAN
Truy cập vào trang web D. Tất cả đều đúng
Câu 8: Có mấy kiểu kết nối mạng máy tính?
A. Có 2 kiểu kết nối B. Có 3 kiểu kết nối
C. Có 4 kiếu kết nối D. Tất cả đều sai
Câu 9: Vai trò của máy chủ là gì?
Quản lý các máy trong mạng C. Điều hành các máy tính trong mạng
Phân bổ các tài nguyên trong mạng D. Tất cả đều đúng
Câu 10: Mạng máy tính có mấy thành phần cơ bản?
2 thành phần cơ bản C. 3 thành phần cơ bản
4 thành phần cơ bản D. Tất cả đều sai
II– Phần tự luận (5 điểm)
Câu 1:(3điểm) Hãy sử dụng các cụm từ: thư điện tử, máy tính, liên kết,Internet,mạng máy tính, cấu hình, từ khoá,để điền vào chỗ trống (…) cho đúng.
Máy tìm kiếm tìm thông tin dựa trên các ………….do người dùng cung cấp để hiển thị danh sách kết quả dưới dạng các……………
Máy chủ thường là ………………có cấu hình mạnh được cài đặt các ……………dùng để quản lí và phân bổ tài nguyên trên mạng cho các máy trạm.
……………………là một ứng dụng của .................. cho phép gửi và nhận thư trên mạng máy tính.
Câu 2:( 2 điểm)
a/Internet là gì. Điểm khác biệt của internet so với các mạng máy tính thông thường khác.
b/ Em hãy nêu một số dịch vụ của Internet, dịch vụ nào của Internet được nhiều người sử dụng nhất ?
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Gửi ý kiến